Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başka sebeplerden doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan COMSIS sorumlu değildir.

Bu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir uyarıya gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı COMSIS tarafından saklı tutulur. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de aynı şekilde geçerlidir.

Kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, telefon hattı ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi vb. diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı COMSIS'te bulunmaktadır. Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe COMSIS'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Herhangi bir sebep neticesinde; hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda COMSIS herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu site, içerisinde COMSIS'in kotrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans bulundurabilir. Bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan dolayı COMSIS sorumlu değildir.

COMSIS, bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, COMSIS markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Bu sitede bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Buna aykırı hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. COMSIS'in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Bu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen veya COMSIS tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından COMSIS hesabının gerek COMSIS'i gerekse üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması veya COMSIS'in ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde COMSIS, kullanıcının üyeliğini iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

COMSIS dilediğinde bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır.